Игрища и детски плодщадки

За безопасността на спортуващите изработваме и монтираме заграждения с височина 4 м  (или по Ваш размер), представляващи пана от поцинкована мрежа с РVС покритие.